Doelenboom

Programma's

Alle programma's

Sociaal domein

Beschrijving programma 1. Samenleving

Programma

Doel 1.1.2 Samenkracht

Doelen

Doel 1.2.1 Gezondheid

Doelen

Doel 1.3.1 Opvoeden

Doelen

Doel 1.3.2 Doorgaande leerlijnen

Doelen

Doel 1.3.3 Onderwijsvoorzieningen

Doelen

Beschrijving programma 2. Inwonersondersteuning

Programma

Doel 2.1.1 Ondersteuning in de wijk

Doelen

Doel 2.1.3 Maatwerk Wmo

Doelen

Doel 2.2.1 Arbeidsparticipatie

Doelen

Doel 2.3.1 Toegang Jeugdhulp

Doelen

Doel 2.3.2 Jeugdhulpverlening

Doelen

Beschrijving programma 3. Opvang en bescherming

Programma

Doel 3.1.2 Aanpak huiselijk geweld

Doelen

Doel 3.3.1 Maatschappelijke opvang

Doelen

Beschrijving programma 4. Inkomen

Programma

Doel 4.3.1 Schuldenpreventie

Doelen

Fysiek Domein

Beschrijving programma 5. Ondernemende en levendige stad

Programma

Doel 5.1.1 Vestigingsklimaat bedrijven en instellingen

Doelen

Doel 5.3.1 Culturele basisinfrastructuur

Doelen

Beschrijving programma 6. Toekomstgerichte stad

Programma

Doel 6.1.1 Omgevingsvisie

Doelen

Doel 6.1.2 Nieuwe ruimtelijke initiatieven

Doelen

Doel 6.1.3 Wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving

Doelen

Doel 6.1.5 Grondbeleid

Doelen

Doel 6.2.2 Sociaal woningaanbod

Doelen

Doel 6.3.1 Toekomstbestendinge verkeersinfrastructuur

Doelen

Doel 6.3.2 Slimme en duurzame mobliteit

Doelen

Doel 6.3.3 Parkeren

Doelen

Doel 6.4.1 Energie

Doelen

Doel 6.4.2 Hoofdgroenstructuur, landschap en biodiversiteit

Doelen

Doel 6.4.4 Klimaat

Doelen

Beschrijving programma 7. Vitale wijken

Programma

Doel 7.1.1 Gebiedsopgaven

Doelen

Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen

Doelen

Doel 7.1.3 Water-, groen- en recreatiestructuur

Doelen

Doel 7.1.4 Vastgoed

Doelen

Doel 7.2.3 Veilig gebruik openbare ruimte en orde

Doelen

Doel 7.2.4 Verkeersveiligheid

Doelen

Doel 7.3.2 Afval-, hemel- en grondwaterbeheer

Doelen

Doel 7.3.4 Voorkomen gezondheidsrisico's

Doelen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving programma 8. Bestuur en Dienstverlening

Programma

Doel 8.1.2 College

Doelen

Doel 8.2.1 Dienstverlening

Doelen

Beschrijving programma 9. Bedrijfsvoering

Programma

Doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie

Doelen

Doel 9.1.3 Informatievoorziening

Doelen

Doel 9.1.4 Bedrijfsvoering

Doelen

Beschrijving programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

Programma

Doel 10.1.1 Algemene dekkingsmiddelen

Doelen

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25