Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving programma 8. Bestuur en dienstverlening

Dit programma gaat over hoe Zwolle wordt bestuurd. Daarvoor zijn de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk. Samen vormen zijn het gemeentebestuur. De burgemeester is daarnaast ook verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

Een stad is op verschillende manieren te besturen. In dit programma staat wat onze bestuursstijl is. De inhoudelijke kant is terug te vinden in de overige programma's. Het bestuur wordt ook ondersteund. Daarover gaat programma 9, de bedrijfsvoering.

Dit programma gaat ook over hoe onze dienstverlening aan inwoners is. Het gaat dan vooral om de producten en diensten die een inwoner als individuele klant van de gemeente afneemt, zoals een paspoort of rijbewijs. Uiteraard is onze dienstverlening breder. Dat komt terug in de overige programma’s.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2022-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
 

Doel

Omschrijving

 Berap 1 

2023

2024

2025

2026

8.1.2

Content creator sociale media tbv het bestuurInformant

47.000

8.1.2

Vernieuwing participatieaanpak

100.000

8.1.2

Zwolle gaat AAN (zie ook doel 10.1.1)

        80.000

8.1.2

Formaliseren begroting Regio Zwolle

   3.042.373

8.1.2

 - Dekking bijdrage regio gemeenten, provincie en restantbudget 2021

 -3.042.373

8.2.1

 Formatie Sociaal Wijkteam - Dekking (post 600k POK gelden) (zie doel 2.1.1)

     -236.555

8.2.1

Extra Rechtsbescherming - Dekking (post 600k POK gelden) (zie doel 4.3.1)

       -25.284

8.2.1

Transitie dienstverleningsplatform Dimpact

      281.750

      341.750

      141.000

      141.750

      141.750

8.2.1

 -  Dekking uit de Bedrijfsvoeringsreserve

     -281.750

     -341.750

     -141.000

     -141.750

     -141.750

8.2.1

PVA verbeterslag kwaliteit van de stukken voor het bestuur

        60.000

8.2.1

 - Dekking uit doel 8.2.1 (post 600k POK gelden)

-60.000

8.2.1

Dienstverlening en toegankelijke stad

210.000

-89.000

-89.000

-129.000

-189.000

8.2.1

 - Dekking uit doel 8.2.1 (post 600k POK gelden)

     -210.000

Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening

       -34.839

       -89.000

       -89.000

     -129.000

     -189.000

 

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:39:55 met de export van 07/27/2023 13:58:25